Planul de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) urmează să fie actualizat și în acest sens, Direcția Arhitect Șef din cadrul Consiliului Județean Bihor anunță intenția constituirii unui grup de lucru cu rol consultativ în procesul de elaborare a documentului privind direcțiile și prioritățile de dezvoltare ale județului în plan teritorial. În vederea implicării publicului în toate etapele de elaborare a P.AT.J., reprezentanții societății civile interesați pot prezenta propuneri privind patrimoniul natural și construit, infrastructura socială, coridoare de transport, orașe-poartă, pe care le vor transmite pe adresa de e-mail: arhitect_sef@cjbihor.ro, prin poștă, la adresa: Municipiul Oradea, Parcul Traian, nr. 5, Cod Poștal 410033, Județul Bihor sau pe suport de hârtie, la registratura Consiliului Județean Bihor, până la data de 01.12.2020. „Propunerile trimise vor constitui criteriu de selecție în grupul de lucru”, informează Direcția Arhitect Șef.

Consiliul Județean Bihor a încheiat, în primăvara acestui an, un contract de servicii cu S.C. Urban Team S.R.L. în vederea actualizării Planului de Amenajare a Teritoriului Județean, documentul urmând să reflecte prioritățile de dezvoltare a județului.

News Bihor