În conformitate cu dispozițiile art. 7 alin. 1 și 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Bihor a adus, luni, 21.09.2020, la cunoștință publică, inițierea a trei acte administrative cu caracter normativ. Potrivit aceleiași legi, cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele, la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data publicării acestora pe site-ul Consiliului Județean Bihor.

Proiectele de hotărâre pot fi consultate pe site-ul propriu al instituției, la rubrica Transparență Decizională, precum și la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Bihor. Este vorba despre proiectul de hotărâre ce stabilește prețurilor medii la unele produse agricole vegetale pentru anul fiscal 2021 (https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/td21.09.2020.1.pdf), cel privind stabilirea prețului mediu/tonă de masă verde obținută de pe pajiște pentru anul fiscal 2021, pentru județul Bihor (https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/td21.09.2020.2.pdf) respectiv, actul administrativ privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2021, sume ce constituie venituri la bugetul local al județului și la cel al instituțiilor subordonate. Detaliile acestui material pot fi consultate la următorul link: https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/td21.09.2020.3.pdf

News Bihor