Ioan Lucian, președintele U.N.P.R., a precizat că organizația patronală pe care o conduce beneficiază de un sistem relațional, atât pe plan intern, cât și extern, urmând a promova facilitățile din cele trei parcuri industriale. „Vom invita la discuții reprezentanții patronilor români, și conducătorii confederațiilor patronale europene după ce le transmitem principalele date despre modul de organizare a parcurilor”, a spus Ioan Lucian. Uniunea Națională a Patronatului din România are încheiate acorduri de parteneriat bilaterale cu mai multe organizații din Europa Centrală și de Est, printre care Employers of Poland, VOSZ Ungaria, Entrepreneurs Association of Slovakia și BVMW Germania, cea mai mare asociație de profil din această țară.

Situația parcurilor dezvoltate în județul Bihor

În momentul de față, pentru parcul industrial din Tileagd este în derulare procedura de licitație deschisă privind concesionarea a șase loturi, cu suprafețe cuprinse între 4370 mp și 12140 mp, termenul limită pentru depunerea proiectelor de investiții fiind 16 noiembrie 2020. „Săptămâna viitoare urmează a să recepționăm lucrarea de la Săcueni, iar pentru concesionarea terenurilor de aici, principalele criterii sunt aceleași ca și în cazul Tileagd și anume, crearea a cel puțin 25 locuri de muncă noi, investiție de 60 euro/mp, indiferent că ne referim la producție ori servicii. Totodată, investițiile ce depășesc 1 milion euro vor face obiectul negocierii directe”, a precizat Simon Adrian, directorul Parcuri Industriale Bihor S.A. La Tămășeu, proiectul este în etapa elaborării studiului de fezabilitate, urmând să fie redactat Regulamentul de Organizare și Funcționare. Pentru acesta din urmă a fost nevoie de actualizarea valorii pieței, având în vedere noul context de după darea în folosință a porțiunii de autostradă dintre Biharia și Satu Nou. Astfel, în cazul terenului de aproximativ 7 hectare din Tămășeu, situat la aproximativ 3 km de autostrada A3, valoarea de piață a fost stabilită de raportul de evaluare la 10 euro/mp, urmând a fi luată în considerare odată cu lansarea viitoarelor proceduri de licitație.

News Bihor