Consiliul Județean a finalizat procedura de achiziție pentru atribuirea contractului de lucrări aferent obiectivului de investiții: „Reparații capitale sediul Consiliului Județean Bihor, localitatea Oradea, str. Republicii, nr. 35”. În urma evaluării, oferta asocierii formată din Drum Asfalt S.R.L. (lider), Trameco S.R.L. și Constructorul Sălard S.R.L. (asociați) a fost declarată câștigătoare, având prețul 24.886.682,96 lei cu T.V.A. Termenul estimat pentru semnarea contractului este prima decadă a lunii septembrie 2020. Ordinul de începere a lucrărilor va fi dat în luna septembrie, iar termenul pentru finalizarea reabilitării este de 31 luni.

În prezent, clădirea-monument istoric are un regim de înălțime D+P+2E (demisol, parter, etaj 1, etaj 2) și arie desfășurată 4.747,31 mp. Soluția propusă de specialiști va modifica actualul regim la D+P+2E+M (demisol, parter, etaj 1, etaj 2, mansardă) și aria desfășurată la 5.363,91 mp. Contractul prevede lucrări de consolidare locală, intervenții la șarpanta existentă și la fațade, recompartimentări și finisaje interioare, instalații electrice de utilizare și curenți slabi, instalații sanitare și termice/răcire și ventilații, instalații de securitate la incendiu, extindere spații prin mansardare, rețele exterioare, execuția de lifturi pentru deservirea personalului și a mărfurilor, lucrări tehnico-edilitare, sistematizare pe verticală (accese, alei, parcări, spații verzi). „Având în vedere că atât studiul de fezabilitate cât și proiectul tehnic sunt elaborate, în situația în care nu vor exista contestații la procedură, avem asigurate condițiile ca în luna septembrie să poată demara lucrările de reparații capitale”, a declarat președintele Pásztor Sándor.

Veres Diana