Societatea din subordinea Consiliului Județean a alocat pentru această etapă aproape 70.000 lei. „În urma verificării ofertelor financiare și propunerilor tehnice pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate (S.F.) și a Planului Urbanistic Zonal (P.U.Z.), oferta Total Business Land SRL a fost declarată câștigătoare, cu suma de 67.693 lei la care se adaugă TVA”, a transmis conducerea Parcuri Industriale Bihor SA. Pentru realizarea documentației tehnico-economice, operatorul economic va avea la dispoziție un termen de 4 (patru) luni. Societatea din subordinea Consiliului Județean Bihor anunță și demararea procedurii de achiziție directă pentru serviciile de realizare a documentației tehnice pentru realizarea Studiului Geotehnic. Prin acest studiu se va determina natura și calitatea terenului de fundare pentru a putea realiza o dimensionare corectă a fundațiilor viitorului parc industrial. Termenul de depunere a dosarelor este 11 august 2020 ora 15, iar documentația aferentă se poate consulta pe site-ul companiei accesând link-ul următor: https://bit.ly/3i7AHZm

Cu acces direct la DN19, parcul industrial din Tămășeu va fi situat în imediata vecinătate a autostrăzii Transilvania (3 km), și la 22 km de vama Borș. Parcul se va construi pe două loturi de teren în suprafață totală de 7 ha. Conducerea UAT Tămășeu a avut discuții cu un operator de gaze naturale în vederea posibilității de racordare a parcului industrial la rețeaua de gaz. Din datele actuale, pentru viitorii investitori, se poate lua în calcul un consum maxim estimat de cca. 800 mc/h.

Avansează lucrările la Parcul Industrial din Săcueni

Conducerea Parcuri Industriale Bihor transmite că amplasamentul de la Săcueni se află la un stadiu realizat de peste 75%. „Alimentarea cu apă este realizată în proporție de 95%, canalizarea menajeră și infrastrctura rutieră sunt realizate în proporție de 100%. Suprastructura rutieră este realizată în proporție de 50%, racordul la furnizorul de energie electrică se află în stadiul de finalizare de 75%. Instalațiile electrice sunt realizate în proporție de 50%”, transmite conducerea societății. Pentru amplasamentul de la Săcueni, lucrările sunt realizate de Drumuri Orășenești SA.

Veres Diana