În conformitate cu dispozițiile art.7 alin. 1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Bihor aduce la cunoștință publică inițierea unui act administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru efectuarea serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în județul Bihor, caietului de sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Bihor, programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate în județul Bihor și listei stațiilor aferente programului de transport. În temeiul prevederilor art. 7 alin. 4 din aceeași lege cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/PH%20APROBARE%20REGULAMENT%20CS%20PROGRAM%20TRANSPORT15.06.2020.pdf , la avizier precum și la Serviciul Transport.

Mădălina Venter