În conformitate cu dispozițiile art.7 alin. 1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Bihor aduce la cunoștință publică inițierea unui act administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr.231 din 17.10.2017 privind aprobarea strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2017-2021. În temeiul prevederilor art. 7 alin. 4 din aceeași lege cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/Pr%20modificare%20si%20completare%20HCJ%20231_2017.pdf, la avizier precum și la Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate.

Mădălina Venter