Conform comunicatului transmis de administrația publică județeană, privind șomajul tehnic aplicat angajaților din instituțiile de cultură, în perioada pandemiei, „prevederile legislative nu au făcut și nu fac diferențiere în privința angajaților din mediul privat și cei din sfera bugetară. În urma unei serii de consultări avute între conducerea CJ Bihor și directorii instituțiilor de cultură subordonate, președintele Pásztor Sándor, prin Dispoziția 96/08.04.2020, a recomandat managerilor instituțiilor din subordine a căror activitate s-a redus temporar datorită efectelor epidemiei de coronavirus, aplicarea pe perioada menținerii stării de urgență pe teritoriul României, a art. XI, XII și XIII a OUG 30/2020. Prealabil emiterii dispoziției, între managerii instituțiilor de cultură, președintele CJ Bihor și angajați din cadrul aparatului de specialitate al autorității, au avut loc trei întâlniri de lucru în cadrul cărora a fost analizată necesitatea instituirii acestei măsuri. În cadrul ședinței din data de 07.04.2020, grupul de lucru a decis, în unanimitate, limitarea impactului asupra bugetului Județului Bihor prin această situație, și a hotărât necesitatea suspendării contractelor individuale de muncă pentru angajații a căror activitate a fost redusă temporar pe perioada stării de urgență. Înainte de 16 aprilie 2020, la nivelul instituțiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Județean Bihor, fiecare manager a instituit un set de măsuri de reducere sau suspendare a activității cu publicul. Ulterior emiterii dispoziției, fiecare manager a identificat angajații a căror activitate a fost redusă temporar și a emis decizia de suspendare a contractelor individuale de muncă”, se arată în comunicat.

La nivelul instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean Bihor, aproximativ 500 de angajați au fost afectați de șomajul tehnic. La data de 29 aprilie, președintele Pásztor Sándor a transmis o adresă către Ministerul Muncii, solicitând clarificări privind instituția care va suporta contravaloarea indemnizațiilor de șomaj, fondul din care se vor achita acestea, modalitatea prin care sumele vor putea fi recuperate din bugetul asigurărilor sociale, clarificări la care ministerul de resort nu a răspuns. „Fiecare conducător de instituție culturală din subordinea Consiliului Județean a depus cereri pentru plata indemnizațiilor de șomaj către AJOFM Bihor însă, niciuna nu a primit răspuns privind decontarea indemnizației. La ultima ședință consultativă cu directorii, cea de vineri 08.05.2020, data la care Guvernul nu a tranșat oficial problema referitoare la plata cuantumului de 75% din indemnizații de șomaj din partea ministerului de resort, practic, pentru a evita un blocaj în privința achitării la zi a indemnizațiilor de șomaj ce se cuvin angajaților, s-a luat decizia de a achita contravaloarea acestora din bugetul fiecărei instituții în parte”, se spune în comunicatul transmis de conducerea Consiliului Județean Bihor.

News Bihor