Derulat pe o perioadă de 22 de luni, proiectul „Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală din județul Bihor pentru optimizarea proceselor orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP – acronim ISOBihor” este primul elaborat pentru angajații Consiliului Județean Bihor. „Grupul țintă direct al proiectului este reprezentat de personalul din administrația publică a județului Bihor, respectiv angajații Consiliului Județean Bihor ca furnizor de servicii publice, precum și consilierii județeni, aleșii locali. 20 de angajați ai Consiliului Județean Bihor au participat la cursuri cu tematica „Managementul calității – CAF”, alți 30 au fost instruiți în cadrul cursului „Managementul performant în administrația publică”, iar 10 angajați ai CJ Bihor au participat la cursul de auditor în domeniul calității”, a precizat Lucia Pantea, managerul de proiect. De asemenea, la nivelul Consiliului Județean Bihor a fost implementat un sistem de management al calității. „Prin acest proiect, Consiliul Județean Bihor a obținut certificarea ISO 9001:2015, valabilă până în anul 2023, pentru servicii publice”, spune managerul de proiect. În cadrul proiectului s-a realizat o radiografiere a sistemului de management existent la nivelul instituției din punct de vedere metodologic, organizatoric, decizional și informațional în vederea identificării și analizării rolului instituției, a structurii sale organizaționale, atribuțiilor și încărcării fiecarui compartiment/birou/serviciu/direcție. A fost realizat un raport de evaluare care cuprinde, pe lângă descrierea situației existente și concluzii, recomandări cu privire la actualizarea și optimizarea fluxurilor de lucru în scopul eficientizării activității și livrării unor servicii de calitate către comunitate.

Valoarea totală a proiectului finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 este 609,874.00 lei din care contribuția beneficiarului este 12,197.48 lei.

Veres Diana