Timp de zece zile, bihorenii pot aduce propuneri, sugestii sau recomandări la proiectul de hotărâre privind actualizarea programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate.

În conformitate cu dispoziţiile art. 7 alin.1 şi 2 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, începând de miercuri, pe site-ul Consiliului Județean Bihor poate fi consultat Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 294/2012 cu modificările și completările ulterioare, proiect de hotărâre având ca tematică principală actualizarea programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate în județul Bihor, conform anexelor 1 și 2. „În temeiul prevederilor art. 7 alin.4 din aceeaşi lege cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Judeţean Bihor, în termen de 10 (zece) zile de la data publicării acestuia pe site-ul Consiliului Judeţean Bihor, la următorul link

https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/00206B3D3A59200311114154_0001.pdf”, anunță reprezentanții Consiliului Județean Bihor.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, la avizier precum şi la Biroul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Bihor.

Veres Diana