Pentru înregistrarea persoanei în căutarea unui loc de muncă, la AJOFM Bihor adeverința eliberată de medicul de familie a fost înlocuită cu o declarație pe propria răspundere.

Și la Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, autoritățile vor aplica, începând de astăzi, o serie de măsuri menite să simplifice procedura de înregistrare a șomerilor. „S-a dispus prin ordin al președintelui ANOFM în scopul simplificării procedurilor administrative, eliminarea adeverinței eliberate de către medicul de familie și înlocuirea acesteia cu o simplă declarație ce poate fi completată la sediul agenției cu ocazia înregistrării. Reducând numărul de documente, implicit este redus și numărul demersurilor pe care beneficiarii serviciilor noastre erau nevoiți să le facă pe lângă alte instituții”, a transmis directorul, Békési Csaba.

Totodată, persoanele fizice au posibilitatea să transmită documentele necesare decontării lunare prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin e-mail la adresa ajofm@bh.anofm.ro specificând numele măsurii, resprectiv numele beneficiarului la care se referă documentele transmise. Măsurile pentru care se referă această posibilitate sunt: ,,Completarea veniturilor”, art.72 din L76/2002; ,,Primă de inserție”, art 73.1 din L76/2002; „Prima de activate”, art73.2 din L76/2002; ,,Prima de încadrare”, art 74 din L76/2002; ,,Prima de instalare”, art. 75 L76/2002; ,,Prima de relocare”, art. 76.2 L76/2002. Persoanele juridice, beneficiare ale subvențiilor acordate în condițiile Legii 76/2002, art.80 și art. 85, au posibilitatea transmiterii documentelor în vederea verificării și acordării lunare a sumelor aferente prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform prevederilor legale, ca urmare a deținerii unui certificat calificat eliberat în condițiile Legii 455/2001, privind semnătura electronică, republicată. Adresa de e-mail la care se pot transmite documentele este ajofm@bh.anofm.ro. Titlul scrisorii electronice trebuie să conțină, în mod obligatoriu, numele firmei, respectiv numărul convenției pentru care se transmit documentele.

Mădălina Venter