Conducerea Consiliului Județean Bihor anunță simplificarea porcedurilor pentru locuitorii UAT-urilor ale căror primării nu au structuri de specialitate ale arhitectului-șef. „Fără a fi nevoie de deplasări la direcția de specialitate cu sediul din Oradea, actele se vor putea depune prin poștă sau online la adresa de email registratura@cjbihor.ro Este vorba despre cerere, dovada plății, extras carte funciară și extras plan cadastral de pe ortofotoplan, acte obținute online de pe pagina www.ancpi.ro Pentru celelalte tipuri de acte, documentațiile se vor transmite prin poștă și online opțional, conform legislației în vigoare”, transmite Simon Adrian, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor.

Cuantumul taxelor se va stabili online

În ceea ce privește taxele pentru emiterea certificatului de urbanism (taxă arhitect șef, taxă aviz oportunitate, taxă autorizații de construire/desființare), acestea se pot plăti la oficiile poștale sau prin internet banking. Pentru stabilirea cuantumului taxelor, solicitanții trebuie să acceseze https://www.cjbihor.ro/informa%C8%9Bii-de-interes-public/formulare-%C8%99i-cereri-tip (site-ul Consiliului Județean Bihor, rubrica Informații publice – Formulare și Cereri tip) sau să solicite o notă de calcul de la Direcția Arhitectului-Șef, la adresa arhitect_sef@cjbihor.ro

La rândul lor, specialiștii din cadrul Direcției Arhitectului Șef vor transmite certificatele de urbanism, autorizațiile de construire/desființare și avizele, prin poștă sau online (la cerere), la adresa indicată de solicitant în cererea formulată.

„Proiectul în cauză era deja în lucru, dar având în vedere contextul actual am convenit să urgentăm implementarea acestuia. Trebuie să corelăm nevoia cetățenilor cu serviciile publice prin care să limităm riscurile de îmbolnăvire”, a spus Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor.

Veres Diana