Miercuri, 12 februarie, de la ora 19.00, Muzeul Ţării Crişurilor vernisează expoziţia cu titlul ,,Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între 2014 și 2019”.

În cadrul evenimentului vor fi prezentate cele mai valoroase bunuri patrimoniale achiziționate de Muzeul Țării Crişurilor, din bugetul propriu, în ultimii cinci ani, când s-a urmărit dezvoltarea şi completarea colecțiilor tuturor secțiilor proprii. ,,O parte dintre obiecte vor fi valorificate din punct de vedere muzeistic în noile expoziții permanente ale Muzeului, care sunt în curs de finalizare. Tot cu acest prilej vor fi expuse, pentru prima dată în noul sediu, cele opt tapiserii cu titlul Anotimpurile, datorate artistei plastice Maria Blendea. Tapiseriile au fost restaurate pentru a fi incluse în actualul proiect de expoziție permanentă al muzeului nostru”, a transmis conducerea Muzeului.

Patrimoniu cultural bogat

„Prin politica de achiziții, și nu numai, promovată de instituţia muzeală, Muzeul Țării Crișurilor a ajuns astăzi să dețină 477.746 piese de patrimoniu, care fac parte din categoriile Tezaur și Fond. De altfel, constituirea, dezvoltarea și păstrarea colecțiilor muzeale este un scop în sine pentru toate muzeele din România (conform Legii muzeelor și colecțiilor publice, nr. 311/2003), acestea fiind funcțiile principale ale unei instituții care își are menirea de a tezauriza pentru totdeauna mărturii de cultură materială din arealul geografic de interes”, subliniază dr. Aurel Chiriac, directorul Muzeului Ţării Crişurilor.

Procesul de îmbogățire a colecțiilor Muzeului a fost permanent, însă au existat momente de vârf, când acestea s-au mărit exponențial. Cele mai însemnate etape de dezvoltare patrimonială au fost în perioadele 1972 – 2009, când zestrea Muzeului a crescut de la 25.314 la 396.655 de piese, şi în 2014 – 2019, răstimp în care Muzeul a ajuns de la 439.838 la 477.746 de bunuri patrimoniale.

Politica muzeală a fost și este una deschisă spre salvarea de la dispariție a patrimoniului muzeal mobil din regiune, ,,în condițiile în care acestea sunt mărturii materiale proprii civilizației maturizate peste veacuri în acest areal geopolitic al Europei Centrale și de Sud-Est, unde românii, maghiarii, italienii, turcii, macedoromânii, slovacii, sârbii și evreii au conviețuit împreună, în diferite epoci istorice”, după cum apreciază Aurel Chiriac.

Expoziția ,,Obiecte recuperate. Achizițiile Muzeului Țării Crișurilor din Oradea între 2014 și 2019” rămâne deschisă până în 12 martie.

Larisa Patricia Herlaș