Unul dintre proiectele de hotărâre supuse la vot în plenul deliberativului județean a vizat utilizarea excedentului financiar rezultat din 2019. Consilierii au votat, în unanimitate, ca cele 52 milioane lei, necheltuite anul trecut, să fie folosite pentru investițiile programate pentru anul 2020, dar și pentru acoperirea temporară a golurilor de casă din decalajele între veniturile și cheltuielile de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, programată joi, s-au aflat două proiecte de hotărâre. Deși ambele aveau nevoie de votul majorității absolute, adică 18, aleșii au votat, în unanimitate, atât aprobarea utilizării excedentului financiar rezultat la închiderea exercițiului bugetar pe anul 2019, cât și modificarea indicatorilor financiari pentru proiectul privind înființarea Parcului Științific și Tehnologic Bihor. „A venit o solicitare de clarificări din partea Agenției de Dezvoltare Regională Nord Vest (ADR Nord Vest) prin care se arată că mobilierul nu constituie dotări prin urmare, nu se încadrează ca și cheltuială eligibilă. Din această cauză s-a impus modificarea indicatorilor proiectului prin creșterea cuantumului cheltuielilor neeligibile de la 1.210.120,28 lei la 1.303.032,83 lei, și implicit scăderea componentei de ajutor regional de la 15.376.206,20 lei la 15.329.749, 93 lei. Astfel, aportul total al județului Bihor se modifică de la 16.637.698,78 lei (51,23% din valoarea totală proiectului ce îi revine UAT Județul Bihor) la 16.684.155,06 lei (51,37%). Mai exact, județul trebuie să asigure în plus, suma de 46.456,28 lei”, spune președintele Consiliului Județean Bihor.

Veres Diana