Structurile de ordine publică, din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, au executat, anul trecut, un număr de 6.434 misiuni specifice, cu 12,37 % mai mult decât în 2018, având un efectiv de 22.250 jandarmi.

,,În domeniul penal, numărul faptelor constatate se aliniază trendului descendent existent la nivel județean, în ultimii ani. Au fost întocmite acte procedurale pentru constatarea a 97 fapte de natură penală, cu 112 autori, iar pe timpul misiunilor în sistem integrat, împreună cu I.P.J. Bihor, au fost constatate 160 fapte de natură penală cu 181 autori. În domeniul contravențional, numărul sancţiunilor aplicate arată o scădere cu 9,66 %, iar valoarea amenzilor cu 8,89% faţă de anul 2018, fiind constatate 2.048 fapte contravenţionale sancţionate cu amezi în valoare totală de 872.400 lei”, a arătat lt. col. Ioan Bogdan, inspector șef al Jandarmeriei Bihor, în timpul celei mai recente ședinte a Colegiului Prefectural.

Acesta a mai precizat că pe timpul desfăşurării adunărilor cu public numeros, de exemplu proteste, manifestări cultural – artistice sau sportive, efectivele inspectoratului au executat peste 1.000 misiuni de asigurare a ordinii publice. Acestora li se adaugă 116 acțiuni de intervenție, 4.850 misiuni de menținere a ordinii publice și mai mult de 300 misiuni de cooperare cu alte instituții.

De asemenea, în 2019, structurile de pază şi protecţie instituţională au executat misiuni pentru paza și protecția a 26 de obiective, au asigurat măsuri de ordine interioară la 24 săli de judecată, au fost responsabile cu protecţia fizică a 676 transporturi și au executat 31 de exerciţii de intervenţie la obiectivele din responsabilitate.

În anul 2020, Jandarmeria Bihor și-a propus să mărească performanţa activităţilor operative, prin cunoaşterea permanentă şi analiza situaţiei operative la nivel judeţean, exploatarea datelor şi informaţiilor obţinute, sporirea capacităţii de acţiune şi intervenţie a tuturor structurilor din subordine și intensificarea activităţii de pregătire, dar și creşterea performanţei activităţilor de suport, prin gestionarea cu eficienţă maximă a resurselor din dotare, dezvoltarea mecanismului de desfăşurare şi evaluare a procesului de pregătire continuă a personalului și întărirea capacităţii de promovare a unei imagini coerente, credibile şi stabile a instituției.

Larisa Patricia Herlaș

Sursă FOTO: www.jandarmeriabihor.ro