Reprezentanții Consiliului Județean Bihor au lansat, oficial, proiectul „Optimizarea procesului decizional și al planificării strategice și bugetare la nivelul Consiliului Județean Bihor”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. În valoare totală de 2.653.947,06 lei (din care ajutorul nerambursabil este de 2.600.868,11 lei și contribuția Consiliului Județean Bihor este 53.078,95 lei), proiectul are ca obiectiv principal fundamentarea și implementarea unui management strategic performant în administrația publică din județul Bihor. În scurt timp va fi elaborată strategia de dezvoltare a judeţului Bihor pe următorul exerciţiu bugetar al Uniunii Europene. „Strategia va fi elaborată de o firmă de consultanţă şi se va ţine cont de strategiile întocmite la niveul Uniunii Europene, la nivel naţional şi, fără îndoială, la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest. Vor fi consultaţi reprezentanţii mediului de afaceri, ai societăţii civile, aleşii judeţeni, care vor trebuie să adopte strategia în plenul Consiliului Judeţean Bihor. Este o lume a ideilor şi nu neapărat a componentei financiare. O idee bună care se materializează în ceva concret înseamnă dezvoltare”, a spus Lucia Pantea, managerul de proiect.

Rezultate preconizate: proceduri simplificate

În cadrul proiectului va fi realizat un ghid pentru dezvoltare şi cooperare instituţională, dar şi pentru cooperarea internaţională, la care vor avea acces reprezentaţii primăriilor din judeţ. 120 de angajaţi ai Consiliului Judeţean Bihor şi aleşi judeţeni vor putea participa la programe de instruire privind managementul în administraţia publică, fundamentarea deciziilor, dezvoltarea abilităţilor de lider şi planificare strategică. În cadrul proiectului însă se va analiza întreg procesul informatic existent la nivelul administraţiei judeţene. „Se va optimiza utilizarea resurselor informatice existente. Concret: se vor simplifica proceduri şi se vor introduce soluţii pentru reducerea birocrației”, a adăugat managerul de proiect, Lucia Pantea.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 16.09.2019 – 15.03.2022.

Veres Diana