Bihorenii au la dispoziție 10 zile pentru a trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii referitoare la proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a Județului Bihor.

În conformitate cu dispozițiile art.7 alin. 1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Bihor aduce la cunoștință publică inițierea unui act administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice pentru închirierea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea publică și privată a județului Bihor. Închirierea spaţiilor prevăzute în anexa proiectului se face prin licitaţie publică, în condiţiile legii, iar Consiliul Județean Bihor, în calitate de administrator al acestor spaţii, este împuternicit să organizeze procedura de licitaţie publică pentru închiriere. Contractul de închiriere se încheie de către CJB în calitate de titular al dreptului de administrare al imobilului înregistrat, iar suma stabilită ca urmare a desfăşurării procedurilor de licitaţie publică se plăteşte de câştigătorul licitaţiei și se virează integral la bugetul de stat. Printre clădirile care beneficiază de plata chiriei, bani alocați de către CJB, se numără Direcția Arhitectului Șef și Centrul de prim-ajutor de la Stâna de Vale.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. 4 din aceeași lege cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției. Detaliile acesteia pot fi regăsite și la următorul link: https://www.cjbihor.ro/pdf/tra nsparenta/td29.11.2019.pdf

 

Agenția NewsBihor