Până la data de 20 decembrie, victimele violenței domestice se pot adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor pentru a beneficia de consiliere, și după caz, cazare într-o locuință protejată.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor, implementează în calitate de partener local, proiectul „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!” al Agenției Naționale Pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați. În ansamblu, proiectul are ca scop prevenirea și combaterea fenomenului violenței domestice, prin crearea și dezvoltarea unei rețele naționale inovative integrate de loicuințe protejate pentru transferul la o viață independentă al victimelor violenței domestice și derularea unor campanii privind prevenirea și combaterea fenomenului violenţei domestice. „La nivelul județului Bihor va fi înființată o locuință protejată care va furniza servicii pentru un număr de 6 victime ale violenței domestice/an. De asemenea, la nivelul județului vor fi înființate servicii integrate complementare: grup de suport și cabinet de consiliere vocațională care vor furniza servicii atât pentru persoanele găzduite în locuința protejată, cât și pentru alte victime din comunitate. Grupul de suport va avea ședințe săptămânale cu aproximativ 10 victime/ședință pentru o perioadă de 6 luni/grup. Cabinetul de consiliere vocațională va organiza ședințe individuale cu minim 50 de beneficiari/an”, transmite Ștefan Goția, purtătorul de cuvânt al DGASPC Bihor. Pentru derularea acestui proiect, DGASPC Bihor are alocat un buget în valoare de 1.137.174,76 lei, din care 22.743,50 lei este contribuția proprie.

Dosarele se pot depune până la data de 20 decembrie

Pentru a beneficia de ajutor în cadrul acestui proiect, aplicanții trebuie să aibă calitatea de victimă a violenței domestice în formele prevăzute de lege. Dosarele de înscriere în cadrul procesului de selecție a grupului țintă vor conține, pentru beneficiarii care solicită includerea în locuințe protejate, o cerere, actul de identitate (atunci când este cazul, actele de identitate ale copiilor minori), declarație pe proprie răspundere privind calitatea de victimă a violenței domestice. Metodologia de selecție precum și anexele acesteia sunt disponibile în formă tipărită la secretariatul DGASPC Bihor. Depunerea dosarelor se realizează până cel târziu 20 decembrie 2019. Beneficiarii pot solictat informații suplimentare referitoare la proiect și accesibilitate, la adresa dgaspcbh@rdsor.ro sau tel. 0259/476 375 ori la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor situat în Oradea, str. Feldioarei nr.13

 

Agenția NewsBihor