Curtea de Apel Oradea a respins ca nefondat recursul consilierului Călin Grațian Gal privind anularea hotărârilor nr. 46/2018, nr. 146/2018, prin care deliberativul a adoptat, respectiv rectificat, bugetul județului Bihor pe 2018.

Consilierul Călin Grațian Gal a solicitat în instanță anularea a trei acte emise de autoritățile publice locale. În speță a fost vorba despre hotărârile de consiliu (HCJ) nr. 46/2018 privind aprobarea bugetului județului Bihor și a instituțiilor subordonate pe 2018, (HCJ) nr. 146/2018 privind rectifcarea bugetului pe anul 2018 și (HCJ) nr. 174/2018 prin care deliberativul a decis cu 18 voturi în favoare să respingă două plângeri prealabile formulate de alesul liberal.

Procesul a ajuns la Curtea de Apel Oradea, iar instanța decis. „Respinge ca nefondat recursul declarat de recurentul-reclamant Gal Călin Grațian. Admite recursurile declarate de recurenții pârâți Consiliul Județean Bihor, Județul Bihor-Președintele Consiliului Județean Bihor și recurenții intervenienți Mang Ioan, Babău Stela și Chirilă Florian Bujor, împotriva sentinței nr. 494 din 06.06.2019 pronunțată de Tribunalul Bihor, pe care o casează în parte și rejudecând fondul: admite excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului Gal Călin Grațian, invocată din oficiu de instanță. Respinge acțiunea formulată de reclamantul Gal Călin Grațian în contradictoriu cu pârâții Consiliul Județean Bihor și Județul Bihor-Președintele Consiliului Județean Bihor, ca fiind formulat de o persoană lipsită de calitatea procesuală activă. Admite cererea de intervenție formulată de intervenienții Mang Ioan, Babău Stela și Chirilă Florian Bujor. Menține soluția de respingere a excepțiilor inadmisibilității și tardivității, invocate de pârâtul Consiliului Județean Bihor și de intervenienți și soluția de admitere în principiu a cererii de intervenție accesorie formulată de intervenienții Stela Babău, Chirilă Florian Bujor și Mang Ioan. Fără cheltuieli de judecată în rceurs. Definitivă. Pronunțată în ședință publică , azi 29.11.2019.”, se arată pe portalul instanței. „Ca urmare a soluției pronunțate, hotărârile atacate în instanță își produc toate efectele juridice, prezumția de legalitate a acestora fiind confirmată de instanța de control judiciar ca urmare a respingerii acțiunii introduse de dl. Gal Călin”, a declarat avocatul Nicoleta Negrea.

Călin Grațian Gal a acționat în judecată Hotărârea de Consiliu privind bugetul pe 2018 și a susținut că doi consilieri județeni PSD, Stela Babău și Bujor Chirilă, au votat proiectul deși erau în conflict de interese.

Veres Diana