Asociația Pharmamedica a implementat în câteva școli din județ un proiect menit să furnizeze elevilor din clasele gimnaziale informații despre plantele medicinale și efectele lor terapeutice.

„Promovarea utilizării plantelor medicinale în rândul elevilor” este titlul proiectului derulat de Asociația Pharmamedica în perioada 02.10.2019-18.11.2019 în rîndul elevilor din clasele gimnaziale. Finanțat de Consiloul Județean Bihor și Direcția Social Comunitară, proiectul și-a propus să furnizeze elevilor din clasele V-VIII informații despre plantele medicinale în vederea utilizării lor corecte în prevenirea și tratamentul bolilor. „Istoria utilizării plantelor pentru prevenirea și tratamentul bolilor are aceeași vârstă cu istoria omului. Cunoștințele despre plantele medicinale, identificarea arealelor de creștere, recunoașterea lor, perioada de recoltare, modalitățile de uscare și prelucrare, precum și recomandările de utilizare s-au transmis de la o generație la alta de-a lungul secolelor, dar probabil din cauza dezvoltării urbane, părăsirii satelor de către populație, migrația ocupațională, dar și din alte cauze, aceste cunoștințe nu au mai fost transmise la ultimile 2, 3 generații”, spun specialiștii Asociației Pharmamedica. Aceștia recunosc că, tinerii de astăzi, atât din mediul urban cât și din mediul rural, nu mai cunosc sau au foarte puține informații despre plantele medicinale autohtone.

Prin intermediul activităților întreprinse în școli și prin pliante, membrii asociației au pus accent pe formarea deprinderilor pentru utilizarea corectă a informațiilor despre plantele medicinale, identificarea arealelor de creștere, caracterele de recunoaștere, perioada de recoltare, modalitățile de uscare și prelucrare, precum și recomandări de utilizare.

Veres Diana