50 de companii, grupate în asocieri sau în ofertanți individuali (cu subcontractanți și/sau terți susținători), sunt interesate de proiectul privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 795 Salonta-Tinca. Lucrarea estimată la 73.323.255,80 lei fără TVA va fi realizată din fondurile proprii ale Consiliului Județean Bihor.

În data de 2 septembrie 2019, Consiliul Județean Bihor a publicat anunțul de participare pentru obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ 795 Salonta-Tinca: Proiectare + Execuție”. Până la termenul limită de 10.10.2019 au fost depuse 8 oferte. Grupate în asocieri sau în ofertanți individuali (cu subcontractanți și/sau terți susținători), 50 de companii s-au arătat interesate de investiția care presupune reabilitarea și modernizarea DJ795 Salonta-Tinca, pe o lungime de 23,32 km. „În prezent suntem în evaluarea documentelor de clarificare și a propunerilor tehnice. Valoarea totală estimată a contractului este de 73.323.255,80 lei fără TVA, din care, valoarea estimată pentru etapa I este de 1.562.133,80 lei fără TVA și valoarea estimată pentru etapa II este de 71.761.122,00 lei fără TVA”, anunță reprezentanții Consiliului Județean Bihor. Din cauza volumului mare de date tehnice, specialiștii apreciază că termenul de evaluare a ofertelor se va extinde până în luna mai a anului viitor.

Descrierea obiectivului de investiții

Investiția urmează să se realizeze din fondurile proprii ale Consiliului Județean Bihor. Într-o primă etapă se va realiza proiectarea, și anume: elaborarea proiectului pentru autorizarea lucrărilor de construire/desființare, (PT–partea I), și a eventualelor studii geotehnice, topografice, hidrotehnice suplimentare necesare întocmirii proiectului tehnic; proiect tehnic de execuție (PT–partea II), detalii de execuție, caiete de sarcini pe specialități, documentații de deviere a utilităților/rețelelor (după caz), documentație aferentă lucrărilor de organizare de șantier, pentru obținerea avizelor, pentru urmărirea comportării în timp a construcției și asistența tehnică din partea proiectantului. În cea de-a II-a etapă, execuția, se realizează lucrările la obiectivul de investiție „Reabilitare și modernizare DJ795 Salonta-Tinca” în conformitate cu proiectul tehnic și detaliile de execuție, caietele de sarcini, verificate și autorizate conform prevederilor legale și a autorizației de construire/desființare.

Termenul maxim de realizare a lucrărilor este de 42 luni calendaristice de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor.

 

Veres Diana