Consiliul Județean a publicat, în noul Sistem Electronic de Achiziții Publice, procedura privind achiziția serviciului în baza căreia urmează să se realizeze proiectarea și execuția lucrărilor de reamenanaje a cabanei Vadu Crișului. „Valoarea estimativă a proiectului tehnic (PT) și execuția lucrării este 2.747.727,45 lei, iar termenul de depunere a ofertelor este 18 noiembrie 2019, ora 15. La evaluarea acestora se va ține cont de cel mai bun raport calitate/preț și se va puncta, pe lângă preț, garanția acordată lucrării. Proiectarea va avea termen de finalizare 4 luni, iar execuția, 8 luni”, a anunțat Aurelia Dumiter, managerul de proiect.

Cabana Vadu Crișului se va transforma în centru de monitorizare și promovare a naturii

Centrul de monitorizare și promovare a naturii va fi construit prin reabilitarea clădirii fostei cabane de la Vadu Crișului, aflată în proprietatea Consiliului Județean Bihor. Fațada și acoperișul vor fi reabilitate, iar interiorul va fi reconstruit și recompartimentat. Într-o etapă următoare, centrul va fi echipat cu mobilier și echipamente specifice. Beneficiarul recomandă potențialilor ofertanți să viziteze amplasamentul investiției înainte de depunerea ofertelor pentru o evaluare exactă a situației existente.

Cabana, aflată astăzi în stare avansată de degradare, se află în situl Natura 2000 Defileul Crişului Repede – Munţii Pădurea Craiului, în apropierea Peşterii Vadu Crişului şi a cascadei. 

Depus spre finanțare prin Programul de Cooperare transfrontalieră Interreg V-A România – Ungaria 2014-2020 (Axa Prioritară 1-Protejarea în comun și utilizarea eficientă a valorilor comune și resurselor; Prioritatea de investiții (PI) 6/c-Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural), proiectul cu acronimul „ProNature” a fost aprobat la finanțare în 2018. Valoarea totală a proiectului, în care Consiliul Județean Bihor este lider, iar Primăria Vadu Crișului, Primăria Körösszegapáti și Asociația Centrul pentru Arii Protejate și Dezvoltare Durabilă Bihor sunt parteneri, este de 2.500.000 euro. Din bugetul total, suma de 1.237.140 euro este alocată activităților Consiliului Județean Bihor, iar contribuția autorității județene este 24.755,17 euro. Perioada de implementare a proiectului este de 30 de luni. (01.07.2018 – 31.12.2020).

Veres Diana