Valoarea totală a proiectului se ridică la 2.653.947,06 lei din care ajutorul nerambursabil este de 2.600.868,11 lei și contribuția Consiliului Județean Bihor este 53.078,95 lei. „Obiectivul general al proiectului este Fundamentarea și implementarea unui management strategic performant în administrația publică din județul Bihor. Ca obiective specifice vorbim despre susținerea procesului decizițional la nivelul administrației publice locale din județul Bihor; optimizarea utilizării resurselor informatice existente în vederea simplificării cu scopul de a reduce birocrația pentru cetățeni”, transmite Lucia Pantea, managerul de proiect.

Rezultate preconizate: proceduri simplificate

Proiectul, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, vizează și îmbunătățirea corelării componentei bugetare cu cea strategică prin dezvoltarea abilităților și capacităților angajaților și aleșilor locali, precum și creșterea coerenței, eficienței și transparenței procesului decizional prin transfer de know-how în domeniul dezvoltării și cooperării instituționale și internaționale. Concret, până la data finalizării proiectului (16.03.2022), la nivelul Consiliului Județean Bihor vor fi implementate mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung și se vor simplifica proceduri pentru reducerea birocrației.

Veres Diana