Obiectivul de investiţii reabilitare şi modernizare DJ 767 A pe porţiunea Uileacu de Criş-Bălaia-Burzuc-Sîrbi până în DN 19 E presupune realizarea sistemului rutier, cu aşternere balast, piatră spartă, binder şi strat de uzură, realizarea şanţurilor pereate, rigolelor carosabile pentru asigurarea scurgerii apelor, şi accesele la proprietăţi. În acest an, au fost executate lucrări de aşternere asfalt la nivel de strat de uzură pe porţiunile de drum dintre localităţile Uileacu de Criş-Bălaia, mai exact 2.8 km, în satul Fegernic, 1.3 km şi satul Chioag, 1 km. În urma verificărilor şi a expertizei tehnice efectuate, pe porţiunea de extravilan dintre localităţile Chioag şi Sîrbi, specialiştii au identificat probleme care ar fi compromis în totalitate calitatea lucrărilor, iar pe 11 septembrie au dispus închiderea tronsonului de drum.

ing. IULIANA ROMOCIAN, consilier în cadrul Serviciului Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene: „Suntem pe porţiunea dintre Chioag şi Sîrbi, unde pe parcursul execuţiei lucrărilor s-a constatat o umiditate excesivă prin existenţa unor izvoare în patul drumului şi de asemenea, a unui strat de pământ vegetal.”

Lucrarea de sporire a capacității portante a drumului și eliminare a excesului de umiditate a fost licitată în vara acestui an.

ing. IULIANA ROMOCIAN, consilier în cadrul Serviciului Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene: „S-au executat pe acest tronson lucrări de blocaj de piatră brută până la o adâncime variabilă de 1.2 – 1.8 metri, poziţionare de drenuri longitudinale şi transversale pentru eliminarea excesului de apă, aşternere strat de balast şi piatră spartă şi săpăturile de şanţuri la care suntem în acest moment.”

Dirigintele de şantier, responsabilul tehnic şi consilierul din cadrul Direcţiei Tehnice a Consiliului Judeţean Bihor se află în permanenţă la faţa locului pentru a verifica execuţia lucrărilor. DJ 767 A se află în administrarea Consiliului Judeţean, iar lucrarea de investiţie este finanţată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 având termen de finalizare data de 31 iulie 2020.

Veres Diana