Conform informărilor transmise de Direcția Tehnică din cadrul Consiliului Județean Bihor, în zona Oradea continuă lucrările de întreținere curentă pe timp de vară și reparații periodice, plombe, refaceri de fundație și așternere de covoare asfaltice. „Până în prezent s-au turnat covoare asfaltice pe DJ 797, între localitățile Inand-Berechiu – 5,6 km; Roit-Toboliu – 5,5 km; Tărian – 2 km și Sântandrei – 1 km, în total 14,1 km”, a spus ing. Iuliana Romocian, consilier în cadrul Serviciului Lucrări de Întreţinere şi Investiţii pe Drumuri Judeţene.

Se pregătesc alte lucrări de asfaltare

Potrivit specialiștilor din cadrul Direcției Tehnice a Consiliului Județean, în această perioadă se fac lucrări de pregătire pentru turnarea covoarelor asfaltice pe DJ 767 G Ineu-Botean-Bălaia. Pe DJ 767, între Tileagd-Vârciorog, se realizează lucrări de refacere a fundației și plombări, iar pe DJ 767 E, între Oșorhei-Copăcel, drumarii efectuează plombări și stropiri succesive.

Veres Diana