Președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului Oradea a prezentat demersurile ce au fost făcute pentru organizarea concursului de selecție a noului director general. „În 29 iulie 2019, Gheorghe Pașc a solicitat încetarea mandatului începând cu data de 2 septembrie. În aceeași zi, prin hotărâre a Consiliului de Administrație s-a demarat procedura de selecție și s-a desemnat comisia. Am optimizat procedura ca să putem scoate la concurs postul cu 90 de zile mai devreme. Aceste informații au fost făcute publice pe site-ul aeroportului. Pe 9 august a fost aprobat planul de organizare al concursului și scrisoarea de așteptări, conform OUG 109/2011. Condițiile de participare, documentele au fost publicate pe site-ul instituției în limbile română și engleză, și în limba română în Ziarul Financiar și Bursa – pe 12 august. Am urmărit lărgirea ariei de selecție a candidaților. Criteriul obligatoriu era cunoașterea limbii engleze. De acest concurs s-au interesat persoane din Germania, Lituania și Blegia, însă până la data de 11 septembrie au fost depuse doar 3 dosare. În 13 septembrie, comisia a evaluat dosarele și a constatat că doi candidați aveau dosare incomplete: lipsa certificat fiscal, respectiv lipsa copiilor legalizate care să ateste studiile”, a spus Bimbó Szuhai Tibor, președintele Consiliului de Administrație.

Comisie de anchetă și recomandări

Președintele Consiliului Județean Bihor a dispus însă înființarea unei comisii care să ancheteze procedura priun care s-a organizat concursul. În cursul zilei de joi, Pásztor Sándor a transmis Consiliului de Administrație concluzia comisiei, dar și o recomandare: anularea concursului. „Comisia a constatat un viciu de procedură: emitentul scrisorii de așteptări privind directorul general trebuie să fie autoritatea tutelară, Consiliul Județean Bihor, iar aceasta trebuie exprimată prin hotărâre de consiliu. Și la alte aeroporturi din țară, în momentul organizării concursului, emitentul scrisorii de așteptare a fost C.A. Recomandarea președintelui a fost anularea concursului. Destinatarul este Consiliul de Administrație. Din moment ce autoritatea tutelară a făcut recomandarea, CA trebuie să țină cont de ea”, a precizat Bimbó Szuhai Tibor.

Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care încep toate procesele de selecție a administratorilor și directorilor pentru întreprinderile publice din România. Este primul document de lucru care conține performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere și politica acționariatului privind întreprinderea publică. (1) Pe baza scrisorii de așteptări, candidații aflați în lista scurtă redactează o declarație de intenție, document necesar în procesul de selecție. (2) Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung ale întreprinderii publice, cuprinse în scrisoarea de așteptări, stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecție a candidaților aflați în lista scurtă.

Veres Diana