Trei comune din județul Bihor au proiecte aprobate pentru finanțare din Fondul de Dezvoltare şi Investiţii (FDI).

Din cele 116 proiecte ediliare selectate la nivel național, trei sunt din Bihor. Este vorba despre ,,Modernizare de străzi” în comuna Nojorid, în valoare de 10,5 milioane lei, ,,Înființarea rețelei de canalizare și apă menajeră în satele Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Crâncești și Hidișel”, comuna Dobrești, pentru care se vor aloca 29,8 milioane lei și ,,Modernizare drumuri și străzi de interes local” în comuna Brusturi, proiect care va primi 26 milioane lei.

Fondul de Dezvoltare și Investiții este destinat finanțării proiectelor de dezvoltare care cuprind investiții sau lucrări de întreținere și reparații curente ale primăriilor ori asociațiilor de dezvoltare intercomunitară în domenii prioritare precum sănătate, educație, apă și canalizare, rețea de energie electrică și rețea de gaze, înfrastructura de transport, salubrizare, rețea de iluminat public.

Larisa Patricia Herlaș

FOTO: arhiva NewsBihor