În conformitate cu dispozițiile art.7 alin. 1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, președintele Consiliului Județean Bihor aduce la cunoștință publică inițierea unui act administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 294/2012, mai exact aprobarea unui nou regulament pentru efectuarea transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în județul Bihor. Având în vedere noul context administrativ creat de OUG 51/2019, se impune elaborarea și aprobarea unui nou regulament, cu precizarea că, valabilitatea actualelor programe de transport județean și, după caz, a licențelor de traseu pentru transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, la nivel județean se prelungește până la 30 iunie 2023.  În temeiul prevederilor art. 7 alin. 4 din aceeași lege cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, https://www.cjbihor.ro/pdf/transparenta/Proiect%20HCJ%20modificare%20completare%20HCJ%20294_2012.pdf, la avizier precum și la Biroul Autoritatea Județeană de Transport din cadrul Consiliului Județean Bihor.

Mădălina Venter