În ședința extraordinară de marți, cei 29 de consilieri prezenți au votat în favoarea majorării contribuției UAT Județul Bihor în proiectul prin care se va înființa un parc științific și tehnologic. Suma, reprezentând cheltuieli neeligibile, suportată de Județul Bihor a crescut cu 200.000 lei.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest a informat Consiliul Județean Bihor că a admis cererea de finanțare a proiectului în baza căruia se va înființa parcul științific și tehnologic însă a declarat neeligibile anumite cheltuieli. „Odată cu notificarea, o sumă de aproximativ 200.000 lei a fost declarată cheltuială neeligibilă, reprezentând mobilier de mici dimensiuni din dotare. Inițial, această sumă era cuprinsă în valoarea rambursabilă din fondurile Uniunii Europene. În consecință, cheltuielile neeligibile suportate de către UAT Județul Bihor au crescut la suma de 1.210.120,28 lei și se impune modificarea bugetului”, a precizat Pásztor Sándor, în ședința extraordinară programată marți.

Vot în favoarea modificărilor

Cei 29 de consilieri județeni prezenți la ședință au aprobat proiectul de hotărâre privind achitarea tuturor cheltuielilor. Totalul bugetului pe care îl are UAT Bihor la dispoziție este de 32.476.255,68 lei din care 15.838.556,90 sunt cheltuieli rambursabile și 16.637.698,78 lei nerambursabile. La această sumă se adaugă 500.000 lei, bugetul alocat pentru Universitatea Oradea. „În ceea ce privește UAT Județul Bihor, componenta de minimis are valoarea de 513.723 lei din care 462.350,70 lei sunt cheltuieli rambursabile și 51.372,30 nerambursabile. Totalul sumei ce reprezintă componenta ajutor de stat este 30.752.412,40 lei din care rambursabil 15.376.206,20 lei”, a adăugat președintele Consiliului Județean. Parcul Științific și Tehnologic Bihor se înființează în scopul utilizării rezultatelor activităților de cercetare și aplicării tehnologiilor avansate în economie și în scopul creșterii participării instituțiilor de învățământ superior acreditate și a unităților de cercetare – dezvoltare în procesul de dezvoltare economico-socială prin știință și tehnologie. Valoarea totală a proiectului în care Consiliul Județean Bihor, SC Parcuri Industriale Bihor SA și Universitatea Oradea sunt parteneri, se ridică la aproximativ 7 milioane euro, sursa de finanțare fiind Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Cel de-al doilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare, privind mandatarea reprezentanților UAT Județul Bihor în Adunarea Generală a Acționarilor Societății Parcuri Industriale Bihor a întrunit doar 17 voturi favorabile, ale consilierilor PSD-UDMR-ALDE. Cei 12 aleși liberali s-au abținut.

Veres Diana