În a doua parte a lunii octombrie 2019, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor în calitate de partener al proiectului CARRER – ,,Rețea transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de graniță” – ROHU 331, vă invită să participaţi la ,,Târgul de cariere” activitate a proiectului, realizată în premieră în judeţul Bihor şi în ţară. Proiect finanţat din FEDR – Fondul European de Dezvoltare Regională, Programul Interreg V-A România-Ungaria.

,,Târgul de cariere”, cel mai mare eveniment de orientare în carieră din județul Bihor, se adresează tinerilor, principalul grup țintă al evenimentului, dar şi familiilor acestora, care intenționează să se informeze despre oferta educaţională şi situaţia locurilor de muncă oferite de angajatori în prezent şi în perspectivă. La eveniment se estimează participarea unui număr de 50 de angajatori care îşi vor prezenta procesele de lucru specifice domeniilor de activitate, dar şi nevoia de resurse umane, respectiv aptitudinile şi abilităţile specifice necesare ocupării posturilor din organizaţie. De asemenea, vor fi prezente instituţii de învăţământ superior care îşi vor prezenta oferta educaţională din prezent şi perspectivă, în concordanţă cu piaţa forţei de muncă mereu în schimbare. ,,În cadrul evenimentului vor fi prezenţi furnizori de formare profesională autorizaţi, al căror rol este acela de a oferi prin programe de formare profesională adecvate, abilităţi şi competenţe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a performa la locul de muncă”, a specificat conducerea, Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor .

Inspectoratul Școlar al judeţului Bihor îşi va prezenta oferta educaţională din prezent şi perspectivă, printr-un număr de 15 unităţi de învăţământ, care să stârnească interesul tinerilor, principalul grup țintă al evenimentului, precum şi familiile acestora, care intenționează să se informeze despre toate posibilităţile de studiu pentru tineri în paralel cu dobândirea de aptitudini şi abilităţi specifice necesare unor meserii căutate pe piaţa forţei de muncă.

Obiectivul principal al proiectului ,,Rețea transfrontalieră pentru susţinerea dezvoltării carierei profesionale în regiunea de graniță”, este de creștere a calitatăţii locurilor de muncă în regiunea vizată, prin crearea unui sistem care să permită exploatarea mai bună a capacităţilor existente în județele Bihor și Békés. Proiectul intentionează să fie un răspuns pentru multe dintre dificultățile socio-economice cu care se confruntă cetățenii fără loc de muncă din cele două județe, respectiv tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale. Rezultatul principal al proiectului avut în vedere este dezvoltarea unui sistem complet de consiliere în carieră pentru tineri din județele Bihor și Békés, majoritatea fiind persoane care se află la începutul carierei profesionale. Serviciile oferite îi vor susține pe aceștia pentru a-și identifica parcursul profesional în funcție de abilitățile și cunoștințele lor, dar și ținând cont de tendințele actuale și viitoare ale pieței muncii.

Mădălina Venter