Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor a făcut public faptul că derulează, începând cu luna septembrie, identificarea și recrutarea persoanelor interesate de profesia de asistent maternal profesionist în vederea dezvoltării rețelei de asistență maternală, la sediul DGASPC Bihor. Proiect finanțat din fonduri europene, urmare a punerii în aplicare, la nivel național, a proiectului Tean-Up ,,Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”.

Pentru a fi atestat ca asistent maternal profesionist, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să aibe disponibilitate și capacitate de a primi în plasament unul sau doi copii, să dispună de condiții materiale conforme cel puțin standardelor minime, să aibe o stare de sănătate bună și nu în ultimul rând, să aibă aptitudini parentale. De menţionat că asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată în condiţiile legii, care asigură, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său, creşterea, îngrijirea şi educarea necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament. Această profesie presupune o alternativă benefică la îngrijirea în instituţii a copiilor fiind realizată de către o persoană atestată şi special pregătită pentru a creşte, îngriji şi educa la domiciliul său, pe o perioadă bine determinată de timp, unul sau mai mulţi copii aflaţi în dificultatate, fiind o formă de ocrotire temporară diferită de adopţie, fiind o formă pentru pregătirea copiilor pentru viaţa de familie, pentru reintegrarea lor în familia naturală sau pentru integrarea în familia adoptatoare.

Astfel, în vederea evaluării capacității de a deveni asistent maternal profesionist, persoanele interesate de această activitate pot cere mai multe informații suplimentare, telefonic la 0259 476 371 – Compartimentul Management de Caz pentru Asistenți maternali.

Mădălina Venter