Una din licitațiile anunțate de purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor are ca obiect executarea lucrărilor de construire a Parcului Industrial Săcueni. „Valoarea estimată a contractului este 2.910.011,41 lei fără TVA. Se licitează lucrări de construire a drumului din incintă, acces drum, parcări, trotuare și stații de autobuz, instalații electrice de joasă tensiune, iluminat, instalații de alimentare cu apă și evacuare a apei menajere și pluviale, instalații stingere incendii. Tot pentru parcul industrial din Săcueni se licitează lucrările necesare alimentării cu energie electrică. Cel de-al doilea proiect are valoarea estimată 521.083,51 lei fără TVA”, a precizat Simon Adrian.

Cele două proceduri vor fi atribuite după criteriul „prețul cel mai scăzut”

Companiile pot solicita clarificări până în data de 6 septembrie, iar termenul limită de depunere a ofertelor este 16 septembrie 2019, ora 12 pentru licitația privind execuția lucrărilor de construire aferente parcului industrial, respectiv ora 15 pentru achiziția lucrărilor referitoare la alimentarea cu energie electrică. Potrivit reprezentanților Parcuri Industriale Bihor SA, criteriul de atribuire a procedurilor va fi prețul cel mai scăzut.

Parcul Industrial Săcueni va avea o suprafață de 5,03 hectare și a obținut titulatura în 3 august 2018 prin Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

Detalii privind condițiile de participare la procedură se găsesc pe https://investinbihor.com/achizitii/

Veres Diana