Lucrarea de investiție „Reabilitarea și modernizarea DJ 767 A, Uileacul de Cris (DN1) – Bălaia – Burzuc – Sârbi (DN19 E)” este finanțată prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și are termen de finalizare 31 iulie 2020. Pe porțiunea de extravilan dintre Uileacu ce Criș – Bălaia, pe panta de urcare au fost executate, în toamna anului 2018, lucrări de decopertare, așternere balast și piatră spartă, săpătură pentru șanțuri pereate. „Ca urmare a verificărilor efectuate în teren pe parcursul execuției lucrărilor de construcții – lucrări de terasamente, în acest sector de drum s-a identificat teren de fundare cu umiditate excesivă (existența unor izvoare chiar în patul drumului) și cu terenul de fundare cu un conținut ridicat de pământ organic (pământ categoria V), neputând fi asigurată capacitatea portantă a terenului de fundare astfel existând riscul ca în urma continuării execuției lucrărilor în varianta proiectată, fără luarea unor măsuri de sporire a capacității portante și de eliminare a excesului de umiditate din patul drumului, calitatea lucrărilor să fie total compromisă”, a precizat ing. Iuliana Romocian, consilier în cadrul Serviciului Lucrări de Întreținere și Investiții pe Drumurile Județene. Potrivit specialistului Direcției Tehnice a Consiliului Județean Bihor, aceste aspecte s-au accentuat în primăvara anului 2019, după inundațiile din lunile mai-iunie.

Specialiștii au propus soluții pentru finalizarea lucrării

În cursul lunii iulie-august 2019 a fost licitată lucrarea de sporire a capacității portante a drumului și eliminare a excesului de umiditate. „Licitația este finalizată. S-a încheiat un contract de execuție lucrări cu Dumexim SRL, urmând ca lucrările să înceapă în cursul lunii septembrie, cu termen de finalizare 1 lună de zile”, a spus Simon Adrian, purtătorul de cuvânt al Consiliului Județean Bihor. Pe sectorul de drum, în lungime de 700 m, se va executa adâncirea săpăturii cu evacuarea pământului și executarea suplimentară a unui strat de fundație format dintr-un blocaj de piatră brută, în care se vor poziționa tuburi de dren pentru înlăturarea infiltrațiilor de apă.

Între Uileacu de Criș-Bălaia s-au asfaltat, în cursul acestui an, 2.8 km, la nivel de strat de uzură. DJ 767A face legătura între DN1 (E60) și DN19E, pornind spre nord la intrare în Uileacul de Criș, traversând satul Bălaia (comuna Tileagd), satul Burzuc, Chioag, Fegernic, Sârbi (comuna Sârbi).

Veres Diana