Inițiativa îi aparține deputatului Ioan Sorin Roman, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din 2018. Întruniți în sala de ședințe a Prefecturii Bihor, 23 de deputați au dezbătut trei inițiative legislative: proiectul de lege pentru abrogarea art. 29 indice 1 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 și proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 220/2018 privind transmiterea unor suprafețe de fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unități administrativ-teritoriale. „Primăria Sânmartin dorește să preia și să amenajeze pista de alergare din pădurea de pe raza unității administrativ teritoriale. Aceasta se află în administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Administrația locală și-a manifestat interesul de a amenaja zonele fără să afecteze fondul forestier. Modificările trebuie astfel făcute încât să și producă efecte”, a spus Ioan Sorin Roman. Practic, modificarea propune transferarea suprafețelor de vegetație forestieră cu funcții speciale de protecție, adică lizierele pădurilor, în proprietatea comunelor sau a orașelor. „Administrațiile publice locale ar putea astfel cere și aloca fonduri pentru a întreține și amenaja corespunzător aceste suprafețe forestiere”, a adăugat Alexandru Stănescu, președintele comisiei.

La întâlnirea de la Prefectura Bihor au fost prezenți autorități locale și județene, dar și fermieri. „Din cele 750.000 hectare de teren aparținând județului Bihor, 520.000 hectare sunt suprafețe agricole. Din această suprafață, 320.000 hectare revin fermierilor înscriși în evidențele APIA”, a spus prefectul Ioan Mihaiu. Dat fiind specificul zonei, membri comisiei au prezentat mai multe facilități pe care le pot accesa fermierii prin programe transfrontaliere. „Orice soluție expusă înseamnă un pas înainte. Dacă în urmă cu un deceniu, frontieră era vizibilă, astăzi, prin programele agricole derulate în Bihor, granița dintre Ungaria și România nu este atât de evidentă. Culturile sunt aceleași și asta înseamnă că agricultura din România evoluează”, a precizat Pásztor Sándor, președintele Consiliului Județean Bihor.

La întâlnirea cu fiermierii, reprezentanții autorităților centrale au dezbătut chestiuni legate de accesarea fondurilor europene, lucrările de îmbunătățiri funciare, zona montană, programul de susținere a crescătorilor de suine autohtone Mangalița și Bazna, situația din apicultură, dar și reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere.

Veres Diana