Având în vedere modificarea cadrului legislativ privitor la organizarea și funcționarea asociațiilor de dezvoltare intercomunitare, respectiv abrogarea legii nr. 215/2001 și intrarea în vigoare a Codului Administrativ se impune și modificarea Statutului Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor. Astfel, în tot cuprinsul Statutului, sintagma Consiliu de Administrație va fi înlocuită cu sintagma Consiliu Director. În Adunarea Generală a Asociațiilor, reprezentanții de drept sunt președintele Consiliului Județean, în cazul UAT Județul Bihor, respectiv primarii, în cazul UAT-urilor membre, și nu reprezentanți numiți prin hotărâri ale consiliilor, ca și până în prezent. Atât președintele cât și primarii pot delega prin dispoziție calitatea de reprezentant în AGA către un viceprimar/vicepreședinte, administrator public sau personal din aparatul de specialitate. Consiliul Director este format din președintele asociației și încă patru membrii, iar organul de control va fi Consiliul Director și nu Consiliul de Administrație. „Procedura de modificare a Statutului trebuie demarată în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanței 57/2019. Avem un termen pe care trebuie să îl respectăm și să înregistrăm la Judecătoria Oradea modificările din Statut”, a spus președintele Consiliului Județean Bihor, Pásztor Sándor, prezent la ședința AGA.

Stadiul proiectelor

În cadrul ședinței AGA s-a dezbătut și stadiul actual al proiectelor derulate de Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor. „În ceea ce privește construcția bazinelor didactice, atât la Marghita cât și Valea lui Mihai au început lucrările. Proiectul de la Săcueni este într-o etapă avansată, așa cum era de așteptat. Acolo investiția prinde contur; pe șantier se lucrează în permanență cu 12-14 oameni”, a spus directorul ADD Bihor, Vitályos Barna. La Salonta și Beiuș, procedura se află în faza de evaluare. Vitályos Barna spune că până la mijlocul lunii septembrie vor fi semnate contractele de execuție a celor două piscine didactice. „În ceea ce privește stadiul proiectului de la Vașcău, până pe 10 septembrie va fi gata studiul de fezabilitate (SF) pentru ca ulterior să putem licita proiectarea și execuția investiției”, a adăugat Andrei Caciora, director adjunct al Agenției de Dezvoltare Durabilă Bihor.

Veres Diana