Astăzi, 28 august, în conformitate cu dispozițiile art.7 alin.1 și 2 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare, Președintele Consiliului Județean Bihor, aduce la cunoștință publică inițierea actului administrativ cu caracter normativ.

Este vorba despre Proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale pentru anul fiscal 2020, care constituie venituri la bugetul local al județului și la bugetul instituțiilor subordonate. În temeiul prevederilor art.7 alin.4 din aceeași lege cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de acte normative la adresa de e-mail registratura@cjbihor.ro sau la sediul Consiliului Județean Bihor, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării acestuia pe site-ul instituției.

Proiectul de hotărâre poate fi consultat pe site-ul propriu, la rubrica transparență decizională precum și la Serviciul Financiar Contabil din cadrul Consiliului Județean Bihor.

Mădălina Venter