Primul proiect vizează lucrări de racordare a drumurilor de incintă la DN 79: studiu de fezabilitate, proiectare, execuție și asistență tehnică din partea proiectantului care va construi o bandă de decelerare de 127 m și două benzi de accelerare de 130 m fiecare. „Până la termenul limită de depunere a ofertelor pentru procedură s-au înscris doi participanți. În prezent, se desfășoară etapa de evaluare a ofertelor”, anunță conducerea Aeroportului. Valoarea proiectului este de 2.300.000 lei.

În paralel, conducerea Aeroportului Oradea a organizat și licitația pentru servicii de proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări „Reabilitare platforme existente și drumuri de incintă”, în valoare totală 700.000 lei. Și această procedură să află în etapa de evaluare a celor două oferte depuse până la expirarea termenului limită. După încheierea acestei etape, se va anunța public ofertantul câștigător.

Veres Diana