„Acordul de parteneriat este parte integrantă a contractului de finanțare, contract care urmează să fie semnat între Consiliul Județean Bihor, în calitate de lider de proiect, și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria. Practic, la 1 august s-a început implementarea proiectului în valoare de 9.717.383,06 Euro, pregătirea licitațiilor publice”, a spus preșdintele Consiliului Județean Bihor, Pásztor Sándor.

Pentru îmbunătăţirea serviciilor de îngrijire a sănătăţii și investiţii în infrastructura medicală și socială

Proiectul vizează îmbunătăţirea bunăstării medicale pentru aproximativ 700.000 de persoane din zona transfrontalieră a judeţului Bihor (România) şi Berettyóújfalu (Ungaria). 1.468.790 euro vor fi la dispoziția Consiliului Judeţean pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor medicale prin construirea a două centre medicale de urgenţă în zona montană: Padiş şi Stâna de Vale. Municipiul Oradea va implementa sistemul de telemedicină (toate unitățile medicale din proiect urmând să fie interconectate la această rețea) şi va echipa Spitalul Judeţean de Urgenţă Oradea și Spitalul Clinic Municipal „Gavril Curteanu” cu un aparat de radiologie digitală, Angiograf CT Urgență, Computer Tomograf, Scintigraf CT pentru diagnosticele oncologice și endocrine. De asemenea, din 4.777.314,98 euro, cât îi revine municipiului Oradea, se va dota și o secție ATI. Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, Orașul Aleşd şi Municipiul Beiuş vor achiziţiona pentru spitalele locale câte un aparat de ecografie şi radiologie digitală. (Marghita va beneficia de 268.320 euro, Salonta va primi 271.668 euro, orașul Aleșd va avea asigurat un buget de 268.320 euro, iar Municipiul Beiuș 274.400 euro). Prin proiecul strategic pe sănătate, Universitatea Oradea va beneficia de 1.508.194,08 euro.

Perioada de implementare a proiectului strategic este 01.08.2019-31.07.2022

Veres Diana