Conform unei informări emisă de Consiliul Județean Bihor, legea serviciilor de transport public local se modifică și se completează în sensul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului. Prin modificările aduse legii se asigură diferențierea legală a regimului juridic al serviciilor de transport public la nivelul localităților de cel al transportului la nivel județean. Dar, în noul context legislativ, „Consiliul Județean Bihor se află în imposibilitate legală de a susține financiar activitatea de monitorizare a activității flotelor de autobuze care efectuează servicii de transport persoane prin curse regulate în județ în scopul informării publicului călător”, se arată în informarea trimisă de autoritățile județene. Astfel spus, Consiliul Județean nu va mai putea finanța aplicația GPS prin intermediul căreia, călătorii aveau acces la informații, în timp real, privind localizarea mijloacelor de transport sau chiar timpii de așteptare. În cadrul dezbaterilor naționale, organizate în ultimele șase luni, reprezentanții Consiliului Județean Bihor au susținut necesitatea ca unele trasee să rămână în categoria de utilitate publică, prin aceasta având șansa ca cele nerentabile din punct de vedere financiar pentru operatorii economici, să poată fi susținute de către unitățile administrativ teritoriale interesate.

Veres Diana