Toți cei 32 de aleși prezenți la ședința ordinară a Consiliului Județean Bihor din luna iulie au votat favorabil aprobării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Reconstruirea cabanei Vadu Crișului”.

Lucrările vor fi realizate în cadrul proiectului ,,Protecția, conservarea și promovarea naturii de ambele părți ale frontierei româno-ungare”, finanțat prin Programul Interreg V-A România – Ungaria 2014 – 2020. Valoarea totală a acestui obiectiv de investiții este de aproximativ 3,9 milioane lei, cu TVA inclus.

Proiectul presupune reabilitarea completă a clădirii fostei cabane, a celui de-al doilea corp de clădire, ce va adăposti spații expoziționale tematice, respectiv reconstruirea corpului anexă, unde vor exista o sală multifuncțională de conferințe, un spațiu de depozitare, birou, oficiu și grupuri sanitare. Corpul nou va fi realizat din structuri ușoare, cadre/portaluri din lemn, urmând a fi ancorate pe fundațiile existente, ce se vor păstra.

De asemenea, se va realiza un racord la linia de alimentare cu energie electrică aeriană, aflată în imediata apropiere, și va fi efectuată o captare de apă din cursul ce izvorăște din peșteră, acolo unde nu există rețele de alimentare cu apă. Nu în ultimul rând, apele menajere vor fi tratate cu ajutorul unei ministații de epurare.

Aceste lucrări au o durată de execuție de 24 de luni, iar perioada de garanție, care începe de la data recepției, este de 5 ani.

Aprobarea indicatorilor tehnico-economici cuprinși în cadrul studiului de fezabilitate întocmit pentru realizarea investiției a fost necesară în vederea finanțării acestui obiectiv.

Larisa Patricia Herlaș