Cei 32 de consilieri prezenți, marți, la ședința ordinară au aprobat, în unanimitate, proiectul de hotărâre în baza căruia Filarmonicii i se revocă dreptul de administrare a imobilului din strada Moscovei nr. 5. Prin votul lor, dreptul de administrare se acordă celor trei instituții de cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Bihor: Filarmonica de Stat Oradea și Teatrelor Regina Maria, respectiv Szigligeti. Este vorba despre sala de concerte, dar și etajele I și II, în suprafață totală de 1.162 mp, unde artiștii orădeni vor putea să își desfășoare repetițiile și spectacolele după un program stabilit de comun acord, fără să pericliteze activitatea artistică a vreunei instituții. „Teatrul „Szigligeti Szinház” este beneficiar al proiectului european „Incubator cultural româno-maghiar pentru arte interpretative”, în cadrul căruia, până la finele acestui an, urmează să se achiziționeze și monteze o scenă rotativă în imobilul din Piața Ferdinand, unde își desfășoară activitatea actorii orădeni”, a spus președintele Pásztor Sándor. Cu alte cuvinte, cele trei instituții de cultură vor beneficia de spațiu pentru repetiții și organizarea spectacolelor, în mod gratuit, după ce conducerea Consiliului Județean Bihor va încheia contracte de administrare cu managerii, contracte care vor acoperi perioada de timp rămasă până la 31.12.2019, termenul de finalizare a lucrărilor de instalare a scenei rotative.

Dacă până acum, legislația în vigoare prevedea o majoritate calificată (de 2/3) pentru adoptarea unei hotărâri de consiliu ce vizează patrimoniul unității administrativ teritoriale, noul Cod Administrativ impune criteriul majorității calificată doar pentru hotărâri privind înstrăinarea bunurilor din patrimoniul unității. Astfel, jumătate plus unu din voturile consilierilor în funcție (majoritate absolută, 18 voturi) ar fi fost suficiente pentru adoptarea proiectului ce vizează administrarea (concesiunea sau închirierea) unei proprietăți aflată în patrimoniul județului. În cazul în care nu s-ar fi aplicat art. 139 din Codul Administrativ, pe perioada derulării lucrărilor de montare a scenei, cele două teatre orădene ar fi trebuit să achite Filarmonicii 1.000 lei/oră pentru spațiile închiriate.

Proiectul de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Filarmonicii și constituirea dreptului de administrare în favoarea Teatrului Regina Maria, Teatrului „Szigligeti Szinház”, respectiv Filarmonicii s-a aflat pe ordinea de zi a ședințelor din lunile mai și iunie. Atunci, grupul PNL din Consiliul Județean s-a opus, iar pentru a trece, proiectul de hotârâre avea nevoie de 24 voturi.

Veres Diana