Instituția Prefectului județul Bihor anunță că, în urma verificării legalității HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situație în intravilan, s-a constatat că aceasta este nelegală, întrucât Regulamentul încalcă mai multe dispoziții, deficiențe de interpretare legislativă și de punere în executare a actului administrativ.

Așa cum Prefectura Bihor a apreciat încă din luna martie, asociațiile de proprietari nu pot fi obligate să preia întreținerea spațiilor verzi. Neexistând o obligație în acest sens, asociațiile nu pot fi constrânse să semneze un protocol de preluare sub sancțiunea unor amenzi contravenționale. ,,Prin adresa Instituțíei Prefectului jud. Bihor nr. 1939/01.03.2019, am atras atenția Primăriei Oradea de faptul că un reprezentant al unei asociații de proprietari, care nu și-a exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari, nedepunând cerere la primărie, cu toate acestea, este obligat prin notificarea Primăriei Oradea nr. 68370/15.02.2019 să semneze protocolul privind întreținerea spațiilor verzi în baza prevederilor art. 39, lit. l, din HCL Oradea nr. 873/24.09.2018. În condițiile în care există asociații care cu toate ca nu și-au exprimat dorința de a prelua întreținerea spațiului verde aferent asociației de proprietari sunt în continuare obligate de primărie să semneze protocoalele respective, <<sub sancțíunea unei amenzi contravențíonale>> ne-am rezervat dreptul de a ataca hotărârea la instanța de contencios administrativ”, a informat Cancelaria Prefectului.

Doar prin referendum local

Reprezentanții Prefecturii atrag atenția că ,,nu se justifică obligarea asociațiilor de proprietari de a încheia protocoale privind întreținerea spațiilor verzi, respectiv de a prelua unele din obligațiile cetățenilor, în condițiile în care obiectivele stabilite de consiliul local nu au fost supuse aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia”.

,,Dispozițiile art. 12 din O.G. nr. 21/2002, stipulează: (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întreţinere, curăţenie şi înfrumuseţare a localităţilor să fie realizate, integral sau parţial, prin contribuţia directă a cetăţenilor, iar potrivit art. 13 din O.G. nr. 21/2002: obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în condiţiile legii, împreună cu modalităţile de efectuare a contribuţiei cetăţenilor şi cu întinderea acesteia”, arată Prefectura. Prin urmare, Primăria Municipiului Oradea poate pune în aplicare un regulament prin care să oblige asociațiile de proprietari să preia întreținerea spațiului verde aferent numai în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 13 din O.G. nr. 21/2002.

Aceste observații de nelegalitate au fost înaintate Primăriei Oradea prin multiple adrese, însă, potrivit Cancelariei Prefectului, ,,răspunsul nu a venit să lămurească sau să stabilească legalitatea sub toate aspectele hotărârii, astfel încât s-au luat măsuri în vederea asigurării legalității actelor normative supuse controlului Instituției Prefectului, HCL Oradea nr. 873/24.09.2018 fiind atacată la instanța de contencios administrativ”.

Larisa Patricia Herlaș