Pentru salvarea clădirii monument, Consiliul Județean Bihor nu poate însă licita lucrările de reabilitare deoarece situația juridică este incertă, imobilul fiind disputat în instanță de Consiliul Județean, pe de o parte, și de Episcopia Romano-Catolică de Oradea, de cealaltă parte. În 2012, dosarul a fost soluționat parțial fiind dispusă acordarea de măsuri compensatorii reprezentanților bisericii pentru 466 metri patrați, ce nu mai putea fi restituiți în natură. În ședința ordinară de marți, 30.07.2019, consilierii județeni au votat un proiect de hotărâre care să ajute la salvarea clădirii. Acesta a vizat încheierea unui acord de colaborare în scopul executării lucrărilor de reabilitare la fațada principală, tâmplăria aferentă și parțial, acoperișul clădirii C1, situată pe strada Moscovei nr. 5.

Ce presupune acordul de colaborare?

„Între Județul Bihor – Consiliul Județean Bihor și Episcopia Romano-Catolică de Oradea se va încheia un acord în baza căruia, Episocopia se obligă să restituie județului întreaga investiție în cazul în care clădirea îi va fi retrocedată. Dacă situația o va impune, părțile vor conveni să încheie un contract de locațiune prin care Episcopia Romano-Catolică va permite Filarmonicii de Stat Oradea să folosească clădirea până la compensarea integrală, însă nu pe o perioadă mai scurtă de 10 ani. Astfel se asigură reabilitarea imobilului, protejarea investiției, dar și asigurarea unui cadru adecvat pentru desfășurarea actului cultural-artistic”, anunță Direcția de Administrare a Patrimoniului Public și Privat din cadrul Consiliului Județean Bihor. Cei 32 de consilieri au votat în favoarea proiectului de hotărâre care va duce la salvarea clădirii monument.

Devizul general al obiectivului de investiții – etapa I este de 2.243.486,82 lei, sumă ce include și TVA. Lucrările vor cuprinde reparații învelitoare, șarpantă, refacerea tencuielilor parietale, restaurare, refacerea, recondiționarea elementelor decorative originale, înlocuirea sistemului de colectare a apelor pluviale, reparații, înlocuire tâmplărie, acoperiș. Imobilul din strada Moscovei nr. 5 este format din clădiri în suprafață construită la sol de 2.126 mp, suprafață construită desfășurată 5.701 mp și teren în suprafață totală de 3.188 mp. Acolo își desfășoară activitatea Filarmonica de Stat, Teatrul Regina Maria, Teatrul Szigligeti și Școala de Arte Francisc Hubic.

Veres Diana