În perioada 26 august – 02 septembrie, Adunarea Generală a Asociaților societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. organizează selecția candidaților pentru cinci posturi de administrator, majoritatea neexecutivi, în Consiliul de Administrație.

Conform regulamentului, procedura de selecție se desfășoară în două etape: de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, aceasta fiind o etapă eliminatorie, și etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management.

Pentru ocuparea funcției de administrator, pot participa la concurs persoane fizice care întrunesc, cumulativ, mai multe condiții: cunosc limba română, scris şi vorbit; sunt absolvenți ai unei instituții de învățământ superior; au cel puțin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii; nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea; sunt apte din punct de vedere medical; nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Tema proiectului de management, la alegere

Candidații pot selecta tema proiectului de management dintr-o listă dată, cu trei variante, aceasta urmând să fie adaptată la problemele societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L. Astfel, ei pot alege dintre planificarea şi organizarea societății, managementul resurselor umane sau performanța financiară a societății. ,,Proiectul de management se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15 – 25 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spațiere la un rând”, se arată în anunțul de concurs.

Dosarele de candidatură se vor depune/transmite în plic, închis și sigilat la sediul societății Parc Științific și Tehnologic Bihor S.R.L din Oradea, str. Gheorghe Dima, nr. 3, et. 1, până la data de 26 august, ora 16:00, selecția dosarelor făcându-se până la 28 august, ora 14:00.

Candidații selectați care se vor regăsi în lista scurtă vor susține proiectul de management în plenul comisiei de concurs, la sediul societății, în data de 02 septembrie, începând cu ora 10:00.

Bibliografia pentru concurs și alte informații relevante găsiți pe site-ul Consiliului Județean Bihor: https://www.cjbihor.ro/pdf/ANUNT%20CONCURS%20SELECTIE%20CA%20_PST.pdf .

Larisa Patricia Herlaș