Absolvenții instituțiilor de învățământ pot beneficia de servicii gratuite de informare şi consiliere profesională în grup oferite de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor în fiecare zi de joi, de la ora 12.00, până la finalul lunii septembrie.

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bihor informează absolvenţii faptul că, în termen de 60 de zile de la absolvire, sunt aşteptaţi să se înregistreze în evidenţele ei pentru a beneficia de servicii personalizate în vederea integrării pe piaţa forţei de muncă. ,,Precizăm că înregistrarea ca persoană în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă”, a precizat conducerea AJOFM.

Pentru înregistrare, absolvenții aflați în căutarea unui loc de muncă trebuie să prezinte actul de identitate, în original şi copie, actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii, în original şi copie, și adeverinţa medicală din care să reiasă că persoana este clinic sănătoasă sau aptă de muncă ori că are eventuale restricţii medicale. ,,Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana în vârstă de minim 16 ani care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii”, a explicat directorul AJOFM Bihor, Békési Csaba.

Absolvenţii de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, sunt așteptați să se înregistreze în evidența Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor. Elevii care nu au situaţia școlară încheiată la toate materiile se pot înregistra în evidențele agenției în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigență, data înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Larisa Patricia Herlaș