Conform documentației, se licitează lucrările de construire a drumului din incinta parcului industrial Săcueni, accese, parcări, trotuare și stații de autobuz, precum și realizarea instalațiilor electrice de joasă tensiune, iluminat, instalații de alimentare cu apă și evacuare a apei menajere și pluviale, și  instalații de stingere a incendiilor. Valoarea contractului este 1,800,751.61 lei, fără TVA, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor este 29.07.2019. Documentația de atribuire se poate obține prin solicitare scrisă adresată SC Parcuri Industriale Bihor SA, strada Gheorghe Dima nr. 3, Et. 1, Oradea, e-mail office@investinbihor.com

Solicitările de clarificări formulate de agenții economici pot fi depuse până la data de 23.07.2019, iar termenul limită de transmitere a răspunsului este 26.07.2019. Ofertele se pot depune la adresa office@investinbihor.com și pe suport de hârtie la sediul societății sau prin poștă.

Parcul industrial de la Săcueni este amplasat în vecinătatea viitoarei autostrăzi A3, are o suprafață de 5,03 hectare și a obținut titlul în 03.08.2018, printr-un Ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. Societatea Parcuri Industriale Bihor va finanța din surse proprii construcția de la Săcueni.

Veres Diana