Bazându-se pe necesitățile celor 5 parteneri, proiectul se concentrează pe următoarele teme: gestionarea bugetelor locale, politicile de promovare a tehnologiilor moderne de comunicare, îmbunătățirea capacității de gestionare a datelor, creșterea transparenței activităților administrației publice și promovarea proceselor participative în luarea deciziilor.

Finanțat prin programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020, proiectul „Pod administrativ între orașele din zona transfrontalieră” a programat, miercuri, la Marghita, întâlnirea reprezentanților consiliilor locale ale celor 5 administrații publice partenere. „Participăm la un schimb de experiență cu privire la activitățile administrației publice în ceea ce privește provocările specifice cu care se confruntă organisemele de decizie la nivel local în activitatea pe care o desfășoară. Trebuie să învățăm de la autoritățile din Berettyóújfalu și Szarvas, iar ei să cunoască activitatea derulată de autoritățile locale din Marghita, Aleșd, Șinteu”, a spus Pocsaly Zoltán, primarul municipiului Marghita. Cei prezenți la întâlnire au aflat procedura de organizare și funcționare a Consiliilor Locale, dar și noutățile din Codul Administrativ. „Actul de constituire al Consiliului Local se va face prin ordin de prefect și nu va fi o Hotărâre a Consiliului Local. Validarea/invalidarea consilierilor locali se va face prin încheiere judecătorească, exact așa cum se procedează în cazul primarului. Viceprimarul va fi ales prin vot secret, indirect de către Consiliul Local din rândul consilierilor. De asemenea, orice cetățean al Uniunii Europene, în vârstă de 23 de ani, care are domiciliul pe raza UAT-ului, poate candida pentru un loc în Consiliul Local, iar din 2020, alegerea președintelui Consiliului Județean se va face prin vot uninominal”, a spus Cornelia Demeter, secretar UAT Marghita.

Un proiect pentru îmbunătățirea actului administrativ

„Cu 30 de ani în urmă stăteam câte 3-4 ore la graniță să putem să ne vizităm. E important să ne cunoaștem, cei ce locuim în zona de graniță, să învățăm unii de la alții. Simplificând procedurile cu ajutorul internetului aduceți administrația mai aproape de cetățean, realizați actul administrativ în beneficiul lui”, a spus parlamentarul Szabó Ödön. Proiectul Interreg, cu un buget de 362,500.00 euro, vizează creșterea capacității administrației publice locale în furnizarea unor servicii publice locale în furnizarea unor servicii de calitate, întărirea comunicării, stabilirea unor mecanisme sustenabile de cooperare cu scopul de a îmbunătăți schimburile transfrontaliere. Vor fi achiziționate echipamente de tip software, IT, servicii conexe pentru îmbunătățirea gradului de performanță a serviciilor oferite. „Ne străduim ca în această zonă a județului Bihor să fim un pol de dezvoltare, să ne ținem tinerii aproape, să ajutăm pensionarii, să contribuim la dezvoltarea economică a comunității”, a precizat Liliana Mierea, consilier în cadrul Compartimentului Afaceri Europene, Primăria Marghita. Administrația locală derulează 5 proiecte prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL), 5 pe Progarmul Operațional Regional și 3 pe Interreg.

 

 

Veres Diana