Procedura se află în evaluare după ce până la termenul limită și-au depus ofertele două asocieri formate din: SC Dumexim SRL – Centrul de proiectare drum expert, respectiv SC Drumuri Bihor – Aquacons. Pentru obiectivul „Modernizare Drum Județean 767 B din DN 76-Tășad-Copăcel-Serghiș” porțiunea rămasă de executat s-au realizat „expertizarea drumului, expertizarea lucrărilor de artă, întocmirea documentelor tehnice, întocmirea documentelor privind stabilirea limitelor de proprietate, precum și a altor condiții tehnice de execuție”, spun autoritățile. Valoarea estimată a contractului de achiziție se ridică la suma de 17.772.823,84 lei fără TVA.

În așteptarea ofertelor

Pentru obiectul „Reparații capitale și refaceri poduri pe DJ 792 A Leș-limită județ Arad”, procedura se află în faza de depunere oferte. Termenul limită expiră în 25.07.2019. Valoarea contractului pentru proiectare și execuție este de 13.358.999 lei fără TVA.

Veres Diana