Direcția de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor a primit, în 2019, suma de 1.000.000 lei pentru finanțarea proiectelor ONG-urilor și asociațiilor non-profit. Bugetul a fost împărțit pe trei categorii principale astfel: cultură (600.000 lei ) – activități educaționale, activități cultural-educative-nonformale, activități de celebrare, activități culturale, editare cărți, monografii, pliante, broșuri, cd-uri, e-book-uri; sport (375.000 lei); reducerea vulnerabilităților la corupție (25.000 lei). Data limită de depunere a proiectelor a fost 27.06.2019. „Până la termenul limită au fost depuse 177 dosare din care 160 au fost acceptate spre finanțare. 17 dosare au fost respinse pentru că nu au îndeplinit art. 51 și 52 din Regulament. Toate dosarele eligibile au fost supuse evaluării în baza unei grile de evaluare, dar cele ce nu au întrunit minimum 50 de puncte au fost respinse”, a precizat Póti Csaba, directorul Direcției de Dezvoltare și Implementare Proiecte Bihor.

Din totalul de 160 dosare aprobate spre finanțare, 2 au fost depuse pe reducerea vulnerabilităților la corupție, 45 pe sport și 113 pe cultură, iar suma de finanțare este 963.800 lei. Pentru cea de-a doua sesiune de finanțare mai sunt disponibili 12.000 lei pentru proiecte anticorupție și 24.200 lei pentru categoria sport. Lista proiectelor depuse spre finanțare și rezultatele evaluărilor sunt disponibile pe http://ddipbihor.ro/rezultate-2019/

Veres Diana