Potrivit autorităților județene, contractul pentru achiziția serviciului de proiectare (faza P.T.+D.E./proiect tehnic+detalii de execuție) și execuție de lucrări pentru obiectivul „Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ108K, Lungime totală=12,893 km, Județul Bihor” a fost semnat și momentan se află în faza de proiectare.

Licitația a fost câștigată de Drumuri Orășenești S.A., iar valoarea contractului fără TVA este de 21.689.547,57 lei. Momentan, specialiștii lucrează la faza de proiectare. Și achiziția serviciului de proiectare (faza P.T.+D.E.) și execuție de lucrări pentru obiectivul „Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ764A; DJ108J, Lungime totală=43,375 km, Județul Bihor” a fost atribuită, în urma finalizării procedurilor, societății Drumuri Orășenești S.A. Valoarea contractului se ridică la 84.025.166, 05 lei fără TVA. Și pentru reabilitarea acestui tronson se lucrează, în prezent, la partea de proiectare tehnică. Autoritățile județene anunță că și procedura pentru achiziția contractului de asistență tehnică – supervizare și dirigenție de șantier pentru cele două obiective a fost atribuită. Valoarea contractului semnat cu Carpat Design Consulting SRL pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare DJ108K, Lungime totală=12,893 km” este de 170.980 lei fără TVA, iar cea pentru tronsonul DJ764A; DJ108J, Lungime totală=43,375 km, de 742.979 lei fără TVA.

Sursa de finanțare a proiectului „Traseul Regional Transilvania Nord; Drumul Apuseni; Reabilitare și modernizare DJ108K, Lungime totală=12,893 km, Județul Bihor” este Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa Prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională; Prioritatea de investiții 6.1

Veres Diana